1940. november 27.-én

Született San Franciscóban, aSárkány évében és havában. Az Amerikai

metropolisz kínai negyedében,Chinatownban. Reggel született hét és kilenc

óra között Kínai időszámításszerint a sárkány órájában. Édesanyja (Grace

Lee) német származásúSanghaji születésű Hong Kong-i asszony, aki negyedik

gyermekének adott életet.Gyönyörű kisfiúnak, akit először Lee Yuen Kamnak

San Francisco védelmezőjének nevezte el. De az ápolónő figyelmeztette, hogy

Amerikában nemszeretik a kínai hangzású neveket. S így változtatta

gyermeke keresztnevétaz annyira gyakori Bruce-ra. Végül anyakönyvezték

Bruce Lee-ra. Mivel írásjeleinagyapja jeleihez hasonlított - ami Keleten igen

rossz előjelnek számított,hirtelenjében adtak Bruce-nak egy szép női nevet,

hogy a démonokat megtévesszea név, és ne vigyék el a gyermeküket.

Bruce életét végig kíséria sárkány jegye -sárkány évében, havában, órájában

született annyirajellemző lett rá e jegy s a mesebeli állat jegyei, hogy már

nyolc éves korábanmegkapta a Lee Siu Lung Kis Sárkány becenevet. Ezen a

néven mégzsenge ifjúságában ismerté válik a Távol-kelet legnagyobb részén.

Ahetvenes években pedig hivatalos Amerikai nevén, Bruce Lee-ként ismerte

meg a nagyvilág. Édesapját Lee Hoi Chuen-nek hívtákfeleségével együtt a színészetből éltek

meg. Bruce Lee szülei jómódúak,apja a Kantoni opera megbecsült sztárja és

híres ember Honkong-ba is. Elvállaltakminden szerepet a jó megélhetés

biztosításának érdekében.

Három hónapos korára szüleivisszatértek otthonukba, Honkongba. A folyton

nyüzsgő nagyszámú háznépnek,valamint szüleinek, akik elfoglalt emberek,

csak ritkán tudnak gyermekeikkelfoglalkozni, nem kis része van abban, hogy a

kis Lee kötetlenül élhetett. Életénekelső éveit gondtalanul és derűsen tölti a

kor viszontagságai ellenére.Bruce Lee jó futóvá vált, mert kedvenc kutyájával

ofrált állandóan,amit Bobbynak hívtak.

Roppant eleven, fáradságotnem ismerve, talál ki újabb és újabb játékokat,

amit pajtásai nem nagyonbírják fáradékonyságuk miatt.Mintgyermekszínész.

Bruce még iskolás sem volt,mikor 1946-ban felfigyelt rá apja egyik rendező

barátja, aki nagy lelkesedésébenmég egy főszerepet is juttatott neki a The

Birt of Mankind (Az emberiség születése)című, filmben.

Igaz Bruce-nak nem ez az első filmszereplése: 1941 márciusában, mindössze

háromhónapos korában, szülővárosában egy hangosan síró csecsemőt alakított,

de a film, amely a Tears of San Fransisco (Sanfransisco Könnyei) címet kapta,

nem aratott sikert, és nem maradt meg az Amerikai közönségben.A következő

tizenkét év vakációit még, tizenkettő játékfilm forgatásatölti ki, s a

szakemberek is egyre inkább úgy kezelik, mint egy komoly éstapasztalt

hivatásos filmszínészt. Az első főszerepe, sajnos, jelentősenmeghatározza

későbbi szerepeit, egy jelentéktelen, de olykor jelentős egyénivonásokat is

mutató vagánygyerek, verekedő és bandavezér, aki a becsületvilág határán

kívül, az alvilág peremén él. Ez az egyhangúszerepkollekció persze nem marad

hatástalanul a fiú valódi életére sem.

Második szerepe

Kétév múlva, az első produkció bukása ellenére,megkapja második

filmszerepét a Kid Chuengben, egy kantoni színész, Chou Suimellett, aki már a

forgatás előtt is nagy sztár volt. A film óriási sikertarat, s a kis Bruce néhány

nap leforgása alatt híres ember lesz.

Még számos nagy sikerűfilmet készít, a Bad Boy vagy a Carnival címűeket.

Nemsokára a városállamleghíresebb emberévé válik. Minduntalan felismerik az

utcán, gyakrantesznek utalást filmszerepeire, de Bruce nem sokáig tud örülni

a hírnévnek.Szerepei miatt mindig azonosítják vele, és ez egyre nagyobb

teher a számára.Hírneve persze az iskolába is utoléri, és egyre többen hívják

ki különbözőküzdelmekre. Szinte bele hajszolják a nem kívánt viselkedésbe,

ezért válikagresszíva és kifejlesztik benne a versenyszellemet.

Egyre jobban válik erőszakossá,és engedetlenné. A fentiek arra ösztönzik,

hogy belépjen Juction Streetnyolc tigrise nevű bandába.AZ UTCÁKBAJNOKA

Az általános iskolában egy nálajóval idősebb fiú támad rá, szokásává vált a

kisebb tanulók zsebeinekkiürítése. Egyik társa mondta, gyere velünk, Kis

Sárkány, rajtad a sor!Ide a pénzedet!

- Rendben, de menjünk inkábba WC-be! Ott kevésbé feltűnő válaszolta Bruce.

Amint belépnek az ajtón,Bruce hirtelen a falnak lökte támadóját, előrántja

kését, és fenyegetőena hasának szegezte.

- És most vetkőzz! Mindentvegyél le!

Az tartva attól, hogy a Kis Sárkányhasználni is tudja fegyverét, gyorsan

engedelmeskedik, Bruce pedig magávalvitte a levetett ruhát. A

megszégyenített verekedő nem akart meztelenül a többiekelőtt mutatkozni, s

inkább a toalettben maradt. Közben azonban elaludt, végülmégis rátalálnak.

Bruce aznap nem tért haza, és a nyugtalan szülők értesítika rendőrséget. A

rendőrök megtudták, hogy Bruce késsel fenyegette aziskolatársát, s a kis

vagányt kicsapták az iskolából.

Két évvel korábban,1949-ben, Kínában a kommunista párt és a Vörös

Hadsereg átvette ahatalmat. Sok menekült rebbent szét három világtáj (kelet,

dél és nyugat)felé, de ezek túlnyomó többségben itt, Hongkongban keresett

menedéket. Akis koronagyarmat hamarosan túlnépesedik, lakóinak száma már

1950-ben eléria négymilliót. Ez tíz év leforgása alatt további egymillióval

növekszik,népsűrűsége hamarosan eléri Tokiónak tízszeresét. Rohamosan nő

anincstelenség, és lakáshiány, a munkanélküliség, s ennek következtébennő

a szegénység, és óriási méreteket ölt a bűnözés.

Az általános iskola ingyenesés kőtelező, s mivel a középiskola szintén

ingyenes, de már nem kötelező,a tanulóknak egy nagyon nehéz vizsgát kell

tenniük, hogy egy lépcsőfokkalmagassabra kerüljenek. Nagyrészük persze

nem boldogul a követelményekkelmivel tovább már nem tanulhatnak, és még

néhány évig munkát sem

vállalhatnak, így tizenkétéves koruk körül egyszerre az utcán találják

magukat. Itt, érthető módon,bandákba tömörülnek, s a Honkongi alvilág

hatására bűnöző életmódbakezdenek. A fiatalokból alakult utca galerik a

modern nagyvárosok velejárói,s így a különböző városok is rendelkeznek

ilyen, különösen a kőz- ésmagántulajdonra veszélyes huligáncsoportokkal, de

jelenlétük itt sokkalkomolyabb, mert a hongkongi maffia ranglétrájának

legalsó fokát jelentik.Ott, a legnagyobb a lakáshiány, és ahol a házak a

magas telekárak miatt összezsúfolódnak,a bandák a saját területekért és a

már megszerzett körzetük biztonságukértharcolnak. Mindegyik csoport

elszántan védelmezi saját, nehezen megszerzetttartományát, s a

háborúskodás szinte állandó a rivális bandák között,de az sem ritka, hogy

szövetségben viselnek háborút más csoportok ellen.Nagy-Britanniában tilos a

lőfegyverek tartása és használata, s ez ugyanúgyvonatkozik a távolkeleti

koronagyarmatra, mint az anyaországra, s így az összecsapásoka legtöbbször

természetes fegyverekkel vagy csak egyszerűen test-test ellentörténnek.

Ilyen anarchikus körülmények között elengedhetetlen 3 csibészekszámára

valamilyen, az utcai harcban is jól alkalmazható harci rendszergyakorlása,

annál is inkább, mert egy esetleges utcai verekedőnek felemelkedésthozhat

az ifjú harcosoknak a maffia ranglétráján. Az alvilág

Az elkövetett törvénysértésekszámától és nagyságától függően egyre feljebb

és beljebb kerülnek azalvilágba, és ha rendszeresen fizetett, komoly

gengszterekké válnak, elérkeznekahhoz a végzetes ponthoz, amikor már nem

szakíthatnak sem a maffiával, sem bűnözőéletmódokkal.

A kis Bruce ebben a különösvilágban töltötte gyermekéveit, és érte eI a

legérzékenyebb életkort, aserdülőkort. Ekkor vezetői készsége és egyéb, a

sárkányokra utaló képességeimiatt a Junction Street nyolc tigrise bandájának

a vezére lett, és ezutánnagyon sokat verekedett. Ahogyan később elmondta,

láncokat és késeketmagukba rejtő tollakat használtak vagy

motorkerékpár-lánc hiányábanWC-lehúzóláncot tekertek a derekuk köré, de

gyakran használhattak botot, követvagy más alkalmi fegyvert.

Az utcán töltött rendkívülesemény, és élménydús időszak megmutatta

Bruce-nak a valóságos küzdelmet,az utcai harcot. A suhancok itt nem

tanulhattak korrekt, szabályos harcitechnikát, de a mindennapos

viszálykodások és a gyakran komolyra forduló háborúskodásokmegtanították

a fiúkat arra, hogy mindig éberek legyenek, és akkor és úgycselekedjenek,

ahogyan azt az állandóan változó helyzet éppen megkívánja.Egyszerűen

győzni kell, s nem szabad ragaszkodni egyetlen szabályhoz sem,csak az

ellenfél akcióira, és a gyenge pontjaira lehet összpontosítani. Ezmind nagyon

nehéz feladat volt, de biztosra vehetjük, hogy a Kis Sárkány jólmegtanulta

leckét.

A hongkongi utcákon nincsenek jogi és erkölcsitőrvények, csupa azok

érdemelnek különleges figyelmet, amelyeket az alvilágalakított és tett

mindenki számára kötelező érvényűvé. Az alvilágbana becsület, a tisztesség

és a törvénytisztelet semmit sem ér, a kétlegfontosabb sablon érték a pénz

és a dicsőség, amelyeket minden áron, bármilyeneszközzel meg kell szerezni.

Feltehetjük, hogy ha Bruce végül is nem szakítezzel a szellemtelen és

értéktelen életmóddal, akkor valószínűleg erős,befolyásos és mindenki által

rettegve tisztelt befutott gengszter válhatottvolna belőle, mert a Hon-Kongi

maffia biztosa eszményi karriert biztosítottvolna számára, vagy pedig

nyomorult elpusztult volna egy eldugott mellékutcában,késsel a hátában vagy,

hangtalanul repülő golyóval a fejében.