MagunkrólKapcsolatfelvétel

Mi történt ma?  

 Friss hírek

 

Egyesült Államok - négy ötven emeletes torony a régiek helyén

Négy ötven emeletes torony építését fontolgatja a Világkereskedelmi Központ két lerombolt 110 emeletes tornya helyére a központ mûködtetõje. Larry Silverstein közölte, hogy nem csupán érzelmi okokból szeretné a tervet megvalósítani - írja az AP amerikai hírügynökség.

Silverstein annak a konzorciumnak a feje, amely néhány hónappal ezelõtt kötötte meg az épületegyüttesre a 99 évre szóló bérleti szerzõdést. Az üzletember véleménye szerint a területnek, azaz Manhattan déli részének mindenképp szüksége van irodaépületekre, a helyi irodahelyiség-igények mintegy 10 százalékát elégítette ki a két nagy torony. Az üzemeltetõ elmondása szerint már több mint harminc évvel ezelõtt készült egy olyan tervvariáns is a területre, amely négy toronyépület építésérõl szólt. Az ötven emeletes tornyok nem csak azért lennének jók, mert nem lehetnének kiemelkedõ támadási célpontok, hanem azért is, mert manapság érthetõ félelem van mindenkiben attól, hogy száz emeletesnél magasabb épületben tartózkodjon. A központ értékére egyébként Silverstein ez alkalommal 3,2 milliárd dollárt mondott. (MTI)

 

folytatás

május 27. 11.21

 A ingatlanhír3.

 Hogy miért omlott le a két toronyépület, arra - friss helyszíni tapasztalatok híján - az adott szerkezet ismeretében logikailag lehet következtetni. Egy biztos: nem azért, mert a becsapódás után bent ragadt repülõgépek túlságosan megterhelték. A WTC az úgynevezett kettõs doboz (az angol szakkifejezés szó szerinti fordítását használva: "doboz a dobozban") szerkezetû épület volt. A külsõ dobozt a homlokzat acélszerkezete alkotta, a belsõt pedig a lépcsõk, illetve liftek közös tornya. A két dobozt szintenként födémek kötötték össze. Ezt a különösen stabil szerkezeti megoldást - amelynél a födémek legfeljebb húszméteres távolságot hidalnak át, vagyis ennyi a külsõ és a belsõ doboz távolsága - Fazlur Kahn pakisztáni származású amerikai építész dolgozta ki Chicagóban, a WTC tervezõje az õ közvetlen munkatársa volt.

folytatás

május 24. 12.11

 A ingatlanhír 1.

 

. Egy kisebb repülõ esetleges becsapódására felkészítették ugyan az épületet, ám azt "jósolták", hogy a gép megakadna a külsõ falban, ennek megfelelõen a homlokzatot a tényleges terhelésnél jóval erõsebbre méretezték. A két torony mindazonáltal nem a repülõgép okozta roncsolás, hanem a robbanást követõ tûz miatt omlott össze (a nagyobbik repülõgép 150 tonnás súlya is elenyészõ ahhoz képest, hogy az épület külsõ pillérei egyenként 3000, a belsõk 12 ezer tonna tömeget tartottak). A tartósan magas hõhatásnál - amint az a Budapest Sportcsarnok leégésekor is nyilvánvalóvá vált - a fõ probléma a tartószerkezeteket rögzítõ kapcsolati elemek gyors kilazulása - szögezi le a szakember. A WTC tartószerkezetében csavarok tartották a kapcsolatot, márpedig a megolvadt csavar könnyen szétnyíródik.

A szintenként összeroskadó épület azért omlott le egészen a földig, mert egy-egy szintre mindig a fölötte lévõ összes (addigra már ledõlt) emelet tömege ránehezedett, amit a sokkal kisebb terhelésre tervezett födémek nem tudtak megtartani. Toronyházakat egyébként nem csak a "doboz a dobozban" szisztéma szerint építenek, gyakoriak a "doboznyaláb"-rendszerû felhõkarcolók is. Egy szál nádat könnyû eltörni, kilenc, egymáshoz erõsített nádszálat sokkal nehezebb - mutat rá az alternatív megoldás lényegére az építész. A kilences szám említése nem véletlen, a doboznyaláb-épületek klasszikus példájának tekinthetõ chicagói Sears Torony éppen kilenc, egymás mellé szorított toronyból áll - legalábbis a földszinten. A 441 méter magas csúcsig ugyanis már csak két "doboz" ér fel. A doboznyaláb-épületben a tornyokat húsz- harminc szintenként egy szint vastagságú övek fogják össze, emellett függõleges rögzítõelemek is gondoskodnak róla, hogy az egész szerkezet egységet alkosson.

folytatás

május 24. 10.11

 A ingatlanhír 2.

 

A tervezõk egyelõre még meg sem közelítették az elméletileg elképzelhetõ, illetve racionálisan megvalósítható magassági határt, a legnagyobb épület mai ismereteink szerint akár egy kilométer magas is lehetne. A függõleges terjeszkedésnek leginkább az alapterület szab határt, igazán magas házat építeni ugyanis legkönnyebben a bábeli torony mintájára, vagyis felfelé vékonyodó kivitelben lehet. Magasházakat azonban kizárólag ott építenek, ahol méregdrága a telek - ami viszont határt szab az alapterület-növelõ szándékoknak. Még a manhattani ingatlanárak ismeretében is sokan megkérdezik, megengedhetõ-e a továbbiakban a katasztrófák esetén halálos csapdává váló toronyházak építése.

A szakember szerint a mostani tragédia bekövetkezésére valójában senki sem számított, bizonyosnak tûnik, hogy néhány biztosnak hitt szakmai alapelvet újra kell gondolni. Mindenképpen bõvíteni kell a menekülõútvonalak kapacitását, húsz-harminc szintenként víztartályokat kell elhelyezni (egy épület kívülrõl hatékonyan csak a hetedik szint magasságáig oltható), és komolyabban kell venni a tûzesetek megelõzését, a tartószerkezetek tûzállóságának növelését. Az építésszakma képviselõi ugyanakkor egyetértenek abban: a biztonság növelhetõ, sérthetetlen épület azonban nem létezik. Amit fel lehet építeni, azt megfelelõ szaktudás birtokában le is lehet rombolni - mondja Matuscsák Tamás, arra célozva: a WTC megsemmisítéséhez precíz mérnöki munka, a tervek beható tanulmányozása, esetleg néhány helyszíni szemle is kellett. A merénylet végrehajtói feltehetõen pontosan tudták, hogyan fog viselkedni az épület a támadás hatására, és azt is, hogy a hasonló felhõkarcolóknak akad más gyenge pontjuk is. Ilyennek tartják például a szakemberek, hogy az épületek felsõbb szintjein még érintetlen szerkezeti rendet földközelben - az ottani funkciók, például egy pláza beépítése, esetleg egy út átvezetése miatt - gyakran megbontják (például csak minden második pillért vezetnek le a földig), ami egy alulról jövõ támadás következményeit igen súlyossá teheti.

folytatás

május 17. 10.11

 A ingatlanhír1.

 

folytatás

május 10. 10.11

 A ingatlanhír

 folytatás

május 10. 12.11

 Friss:ingatlanhír

Friss:  

május 27. 10.41

ingatlanhír!

május 16. 09.41

 ingatlanhír!

május 13. 09.41

 Mai hír: ingatlanhír

folytatás

május 12.

május 10. 13.11

Click Here!